Program på Huset 2019

Karma Kadjy Skolen inviterer til foredragsrække om Buddhisme på Huset i Hasserisgade i Aalborg.

 

Onsdag d. 25. september kl 19:30 – Emnet er “De Tre Veje”

Pris 75 kr. Foredraget bliver holdt i LILLA lokale.

Den Lille Vej tager udgangspunkt i belæringerne om karma – eller årsag og virkning – og forklarer, hvordan man kan undgå lidelse og problemer. Den Store Vej handler herudover om, hvordan man bevidst kan hjælpe andre gennem udvikling af medfølelse og visdom. Diamantvejen går videre og ønsker at se det rene i alting for herved at kunne anvende enhver given mulighed til at erkende sindets natur. Her ser man Buddha som et spejl for ens eget sind og forstår, at hans kvaliteter ikke er adskilte fra ens egne. Diamantvejen indeholder alle Buddhas belæringer, omfatter alle tre veje, og er derfor en fuldstændig overførelse.