Program på Huset 2017

Karma Kadjy Skolen inviterer til foredragsrække om Buddhisme på Huset i Hasserisgade i Aalborg.

 

Onsdag d. 13. september kl 19:30 – Emnet er “Livshjulet”

Pris 50 kr. Foredraget bliver holdt i LILLA lokale.

Livshjulet eller samsara er et billede på hvordan vi fødes, dør og genfødes igen og igen. Vores karma har stor betydning for hvilken verden og hvilken tilstand vi genfødes i. Livshjulet er også et billede på vores opfattelse af virkeligheden og hvordan det hele tiden ændrer sig afhængigt af hvilke følelser og hvilket humør vi er i. Buddhas belæringer viser vejen ud af trædemøllen.

Efter foredraget er der mulighed for at deltage i en guidet fælles meditation.

Karma Kadjy Skolen inviterer til oplysende foredrag om buddhisme. Alle er velkomne. Der kræves ingen forudgående kendskab. Yderligere information kan fås på tlf. 2092 3521.

 

Onsdag d. 20. september kl. 19:30 – Emnet er “Meditation”

Pris 50 kr. Foredraget bliver holdt i LILLA lokale.
Gennem regelmæssig meditation renser vi ud i skadelige vaner og forestillinger i vores krop, tale og sind og skaber hermed grundlaget for at bruge vore evner til gavn for alt levende. Virkningen af meditationen afhænger af, hvad vi ønsker at opnå ved at meditere. Uden for buddhismen bliver meditation blandt andet brugt som afstresningsmetode. I nogle religioner bruges meditation f.eks. til at komme tættere på en gud. I buddhismen er der kun ét overordnet formål med meditationen: at erkende sindets natur. Ved daglig meditation træner vi os i ikke at følge de tanker og følelser, der uafbrudt kommer og går i sindet. Herved falder sindet til ro, og vi kan begynde at hvile i sindets åbne, klare og ubegrænsede natur.
Efter foredraget er der mulighed for at deltage i en guidet fælles meditation.
Karma Kadjy Skolen inviterer til oplysende foredrag om buddhisme. Alle er velkomne. Der kræves ingen forudgående kendskab. Yderligere information kan fås på tlf. 2092 3521.

 

Onsdag d. 27. september kl. 19:30 – Emnet er “De 3 veje og 3 søjler”

Pris 50 kr. Foredraget bliver holdt i LILLA lokale.

Den Lille Vej tager udgangspunkt i belæringerne om karma – eller årsag og virkning – og forklarer, hvordan man kan undgå lidelse og problemer. Den Store Vej handler herudover om, hvordan man bevidst kan hjælpe andre gennem udvikling af medfølelse og visdom. Diamantvejen går videre og ønsker at se det rene i alting for herved at kunne anvende enhver given mulighed til at erkende sindets natur. Her ser man Buddha som et spejl for ens eget sind og forstår, at hans kvaliteter ikke er adskilte fra ens egne. Diamantvejen indeholder alle Buddhas belæringer, omfatter alle tre veje, og er derfor en fuldstændig overførelse.

Diamantvejsbuddhismen understøtter den buddhistiske praksis med de tre søjler: vores syn om, at alle leverende væsner er perfekte, meditation, som transformer dette syn til direkte oplevelser og til sidst, vores handlinger, som udspringer fra vore syn og vores oplevelser. Den buddhistiske praksis er derfor ikke kun begrænset til meditation, men er tilstede i hvert et øjeblik vi møder.

Efter foredraget er der mulighed for at deltage i en guidet fælles meditation.

Karma Kadjy Skolen inviterer til oplysende foredrag om buddhisme. Alle er velkomne. Der kræves ingen forudgående kendskab. Yderligere information kan fås på tlf. 2092 3521.