Program på Huset forår 2017

Karma Kadjy Skolen inviterer til foredragsrække om Buddhisme på Huset i Hasserisgade i Aalborg.

Alle foredragene bliver afholdt i LILLA-lokale og koster 50 kr i entré. Alle er velkomne, der kræves ingen forudgående kendskab. Yderligere information kan fås på tlf. 2092 3521

 

Onsdag d. 8. marts kl 19.00, emnet er Buddhistisk Tilflugt ved Kai Juul.

Når man åbner sig for buddhismen, tager man tilflugt til de “tre juveler”: Buddha, dharma, sangha. Buddha er den tilstand man gerne vil opnå, dharma er selve belæringerne fra Buddha, og sangha er de befriede praktiserende.

Diamandvejs buddhisme er lidt anderledes end andre linjer ved at være en overførselslinje. Dvs. at Lamaen (læreren) er det vigtigste og alle belæringer, meditationer ol. sker via en mundtlig overførsel. Derfor tager man som diamantvejs buddhist også tilflugt til lamaen når man er klar til det.

Tilflugten er altså som en dør ind til buddhismen, men man bliver ved med at tage tilflugt hele sit liv som buddhist. Til med Lamaen, for sig selv, og som del af de meditationer man laver. Hvis man en dag ikke vil arbejde med buddhismen længere, er tilflugten ikke noget man skal frasige sig. Tilflugten bliver givet som en gave, og Buddha er ikke jaloux og ønsker ikke at holde på nogen, der hellere vil noget andet. Man tager derfor tilflugten med sig som en velsignelse.

 

Onsdag d. 15. marts kl 19.30, emnet er Forstyrrende Følelser.

I buddhismen siger man at vi som mennesker har 6 forstyrrende følelser som sammen kan udgøre 84.000 forskellige følelses tilstande. Disse forstyrrende følelser er uvidenhed, tilknytning, vrede, jalousi, og stolthed (hovmod).  På diamandvejen er det ikke et mål i sig selv at blive fri for disse følelser, da de er en del af at være menneske, men i stedet er målet at arbejde med følelserne så de bliver til transformerende visdom. Buddhismen byder derfor ikke bare på redskaber der skaber et bedre liv efter dette, men i høj grad også redskaber der giver os et bedre liv her og nu.

Vi har fået Lise Larsen, som kommer fra et andet diamandvejs center, til at komme og fortælle om emnet.

 

Onsdag d. 22. marts kl 19.30, emnet er De Seks Befriende Handlinger.

De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk, og at dens syn er meget klart. Ingen bliver oplyste bare af at høre belæringerne. Varige resultater kommer af ægte oplevelser og de forandringer, de bringer med sig.

Fordi dette er så vigtigt, gav Buddha mange praktiske råd, som aldrig skal opfattes som bud eller regler, men som hjælp fra en ven. Da han hverken er skabende eller dømmende gud, ønsker han ikke disciple eller elever, der opfører sig som en folk får. I stedet ønsker han kolleger – modne mennesker der deler hans oplysning og det kæmpe ansvar, det medfører, er hans virkelige mål.

Handlingerne er befriende, fordi de bringer en forståelse af sindets virkelige natur. Hvis man kun fylder sindet med gode indtryk, vil det naturligvis bringe fremtidig lykke, men det ville ikke gå ud over det betingede. Med det syn at subjekt, objekt og handling er ét, vil alt hvad man gør til gavn for andre, bringe én tidløs fordel.

Vi har fået Peter Læssø Nielsen, som kommer fra et andet diamandvejs center, til at komme og fortælle om emnet.

 

Onsdag d. 29. marts kl 19.30, emnet er Diamantvejsbuddhisme i Vesten.

At være buddhist i Vesten er ikke noget, der umiddelbart viser sig ved anderledes påklædning eller opførsel. De fleste vestlige buddhister fejrer jul og går klædt som alle andre. Forskellen er, at de har en buddhistisk praksis. Denne består i at tilegne sig viden og metoder, tage metoderne i brug – meditere – og fastholde den opnåede indsigt i hverdagen. Hvor meget af de buddhistiske belæringer og metoder man inddrager i sit liv afhænger af, hvor meget man forstår, og hvor motiveret man er for at virkeliggøre dem. Der er intet krav om, at man skal meditere et bestemt antal timer dagligt, og der er ingen ”rigtig” måde at være buddhist på. Børn, familie og aktiv deltagelse er således ingen hindring for buddhistisk praksis. Tværtimod er hverdagen det sted, hvor buddhismens metoder står deres prøve.

Foredraget bliver afholdt af en af de erfarne buddhister fra vores eget center i Aalborg.