Offentlig foredrag om stupaer, onsdag d. 15. marts 2017.

En stupa er et symbol for det fuldt erkendte sind. Ifølge den 2500 år gamle tradition, minder en stupa os om muligheden for at erkende vores sind, en iboende egenskab vi alle har, ligesom sesam olie i et sesam frø.

Buddhistisk meditation er et redskab til at erkende vores eget sind og opleve det på det højeste niveau. På dette punkt er sindet fuldstændig afslappet og aktiv på samme tid, hvilket giver os muligheden for at være tilstede i øjeblikket uden frygt, hvilket gør at vi er i stand til at leve vores liv på en meningsfuld måde og derigennem gavne alle levende væsner.

Emne om stupaer vil vi undersøge nærmere onsdag d. 15. februar kl 19.00 hvor vi i vores center på Olfert Fischersgade 8, vil vise video af hvordan en stupa bliver bygget. I Aalborg gruppen er vi yderst heldige da en af vores medlemmer har deltaget i opbyggelsen af en stupa, han vil denne aften fortælle om oplevelsen, samt om hvordan en stupa påvirker vores sind, hvad den symboliserer og meget mere.

Alle er velkomne, det er gratis at deltage og kræver ingen forhåndskendskab til buddhisme.