Buddhisme i Aalborg

Buddhistisk Center Aalborg hører under Karma Kadjy Skolen, der er en af de fire tibetanske hovedskoler. Skolen repræsenterer en levende transmission af Buddhas lære, der gennem de sidste ca. 2500 år er blevet overført mundtligt fra lærer til elev. Vores hovedpraksis er meditation på læreren – bl.a. i form af overhovedet for vores skole, den 16. Karmapa – og identifikation med dennes buddhakvaliteter. Herved fungerer læreren som et spejl for vores egen buddhanatur, der vil skinne mere og mere igennem i takt med vores øgede forståelse og erkendelse af sindets natur.

Hannah og Ole Nydahl var nogle af de første vestlige elever af den 16. Karmapa. På hans opfordring har de startet over 650 centre over alt i verden de sidste 40 år. Centrene er ledet af Lama Ole under den 17. Karmapas åndelige vejledning. De er organiseret i Diamantvejsbuddhismen, der består af lægmandsbuddhister, som forsøger at kombinere en buddhistisk praksis med et liv med familie og arbejde.

Buddhistisk Center Aalborg startede i et privat hjem på Diskovej i år 2000. Vi blev efterhånden flere, og vi drømte om et nøglecenter, hvor vi individuelt kunne komme og gå efter behov, og som kunne danne ramme om vores mange fælles aktiviteter. Først lejede vi os ind i et kælderværelse i Dannebrosgade i Vestbyen, før vi et par måneder senere flyttede til Olfert Fischers Gade. I august 2022 har vi været nødsaget til at opsige vores lejemål og vi arbejder på at finde andre løsninger for fællesmeditation.

Centeret har desuden været vært for en del større arrangementer, sidst i forbindelse med 25 års jubilæet i 2014 for diamantvejsbuddhisme i Aalborg. Her fik vi besøg af lama Ole Nydahl, og sammen med buddhister fra hele Europa fejrede vi vores jubilæum på Hotel Hvide Hus med en stor jubilæumsmiddag efterfulgt af et offentligt foredrag ved Lama Ole med mere end 200 deltagere.